Blog van Career & Live
woensdag 13 december 2023

Reflectie op 2023: een jaar van loslaten, leren en groeien

Terwijl 2023 ten einde loopt, neem ik de tijd om terug te kijken op een jaar vol significante veranderingen en waardevolle lessen. Het was een jaar waarin ik leerde loslaten, me opnieuw te focussen en de diepte in te gaan met mijn passies en ambities.

De echte kracht van loslaten

Het verkopen van Career & Kids, na 20 jaar,  was een bizar en bijzonder moment. Als ik terugkijk, zie ik hoe het loslaten van Career & Kids niet alleen ruimte heeft gemaakt voor nieuwe groeimogelijkheden voor het bedrijf onder nieuw leiderschap, maar ook voor mij persoonlijk. Het heeft me de kans gegeven om me volledig te storten op mijn andere bedrijf Career & Live, waar mijn passie voor het verbeteren van werk-privé balans en het verminderen van werkstress ligt.

Focus en verdieping

De focus op één bedrijf heeft me een ongekende rust en helderheid gebracht. Het heeft me in staat gesteld om dieper in te gaan op de materie, innovatiever te zijn en meer betekenisvolle impact te maken. Deze verdieping heeft niet alleen geleid tot veel innovaties, maar ook tot persoonlijke voldoening en groei.

Minder stress, meer rust

Een van de meest opvallende veranderingen die 2023 mij heeft gebracht, is een aanzienlijke vermindering van stress. Ja ja ja, dat durf ik nu wel te zeggen, immers de schoenmaker heeft ook versleten schoenzolen toch? Door me te concentreren op wat echt belangrijk is en door het verminderen van de versnippering van mijn aandacht, heb ik een hoger niveau van rust en tevredenheid in mijn werk en privéleven bereikt.

Nieuwe Inzichten en Innovaties

Dit jaar heeft ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe tools en het echt durven om de wetenschappelijke kennis voer werkdruk, werkstress en werk-privé balans nog meer dan voorheen te vermengen met een speelse, interactieve en energiegevende aanpak, zoals het Werkstress Kwartetspel en het Hybride SAMENwerken Spel. Deze innovaties zijn niet alleen een weerspiegeling van mijn hernieuwde focus, maar ook van mijn toewijding om werkstress, werkdruk, werk-privé balans en hybride SAMENwerken  op een creatieve en toegankelijke manier aan te pakken. Trots kijk ik uit naar de allereerste nationale week van de werk-privé balans 22 – 26 januari 2024 die ik samen met de nieuwe eigenaren van Career & Kids organiseer. En het feit dat ik als voorzitter van de community Mentale Gezondheid van de OVAL heb mogen meewerken aan een inspirerende week van de werkstress in november.

Persoonlijke Groei

Loslaten en focussen heeft me ook op persoonlijk vlak veel gebracht. Ik heb geleerd om meer vertrouwen te hebben in mijn beslissingen, om flexibeler te zijn in het omgaan met veranderingen, en om meer aanwezig te zijn in het moment. Ik kreeg letterlijk meer vrije tijd, ben lid geworden van een literatuur- en een filosofieclub, en ga daadwerkelijk 3 x per week naar pilates, om maar iets te noemen. Deze persoonlijke groei heeft me sterker en veerkrachtiger gemaakt.

Vooruitkijkend naar 2024

Met deze lessen en ervaringen kijk ik uit naar 2024. Ik ben enthousiast om verder te bouwen op de vernieuwde, speelse en innovatieve fundamenten die dit jaar zijn gelegd, om nieuwe uitdagingen aan te gaan en om mijn bijdrage aan een vitalere organisaties, minder werkdruk en werkstress, gezondere werk-privé balans en optimaler hybride SAMENwerken te blijven leveren. Kortom 2023 was een jaar van transformatie, leren en groeien. Het heeft me niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk verrijkt. Ik kijk uit naar wat de toekomst brengt, met de lessen die ik dit jaar heb geleerd als mijn leidraad. En tot slot kijk ik ook uit naar mijn dochter Noor die na een aantal maanden studeren in USA zaterdag weer terugkomt, ook dat was loslaten voor mij. Ik gun iedereen een mooi 2024 en kan het van harte aan bevelen; springen, loslaten en echt doen waar je energie van krijgt! Immers als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg!

Annemie Webers

Directeur Career & Live, trainer-coach-speaker, voormalig directeur Career & Kids

PS de foto is gemaakt tijdens het 20 jarige jubileum tijdens het sky diven, echt loslaten!