Organisatieadvies
Harmonie op de werkvloer

Een positieve werkcultuur creëren

Bij Career & Live geloven we dat harmonie op de werkvloer cruciaal is voor zowel welzijn als productiviteit. Conflicten en miscommunicatie kunnen de sfeer en prestaties negatief beïnvloeden. Daarom bieden we teamcoaching en Deep Democracy-methodieken aan om deze uitdagingen aan te pakken. Samen werken we aan het creëren van een inclusieve omgeving waarin elke stem telt en verschillen worden omarmd. Laat ons u helpen de basis te leggen voor blijvend succes en een positieve werkcultuur.

Van onrust naar eenheid: pak problemen op de werkvloer aan en bouw aan solide teamharmonie met praktische, resultaatgerichte methoden

Niets doen is geen optie. Ongeacht de oorzaak van de onrust binnen teams, van sociale onveiligheid tot aan niet goed functionerende groepsdynamieken, het is essentieel om actie te ondernemen. Sociale onveiligheid creëert een omgeving waarin medewerkers zich niet vrij voelen om te spreken, ideeën te delen of fouten toe te geven, wat essentieel is voor innovatie en groei. Amy Edmondson’s concept van ‘psychologische veiligheid’ benadrukt het belang van een omgeving waarin teamleden zich gerespecteerd en veilig voelen om risico’s te nemen.

Niet goed functionerende teams, gekenmerkt door een gebrek aan samenwerking en misverstanden over groepsrollen, kunnen sterk profiteren van methodieken zoals Deep Democracy en de groepsrollen van Belbin. Deep Democracy biedt een platform voor elke stem om gehoord te worden, besluiten te nemen die rekening houden met alle perspectieven, en conflicten constructief aan te pakken. De theorie van Belbin over teamrollen helpt bij het herkennen en waarderen van de unieke bijdragen van elk teamlid, wat leidt tot betere samenwerking en prestaties.

Een resultaatgerichte aanpak voor het verbeteren van teamdynamiek vereist nadruk op duidelijke communicatie, erkenning van ieders bijdrage, en het bouwen aan een fundament van vertrouwen. Door in te zetten op deze principes, kunnen teams hun uitdagingen overwinnen, de productiviteit verhogen en een positieve, ondersteunende werkomgeving creëren. Het doel is niet alleen het oplossen van huidige conflicten, maar het creëren van een veerkrachtig team dat toekomstige uitdagingen effectief kan navigeren.

Sociale veiligheid, samenwerking, innovatie: bouwsteen voor excellerende teams.

Zo doen wij dat

Om harmonie in niet functionerende teams aan te pakken, is een multidimensionale aanpak vereist die verschillende methodologieën en theorieën integreert. Effectieve strategieën die wij inzetten zijn:

Psychologische Veiligheid volgens Amy Edmondson: Het creëren van een omgeving waarin teamleden zich veilig voelen om risico’s te nemen en kwetsbaar te zijn in elkaars bijzijn. Dit houdt in dat fouten en vragen worden aangemoedigd zonder angst voor oordeel of repercussies, wat essentieel is voor innovatie en teamleren.
Deep Democracy van Myrna Lewis: Deze aanpak benadrukt het belang van inclusieve besluitvorming, waarbij alle meningen en minderheidsstemmen worden gehoord en gewaardeerd. Het helpt verborgen weerstanden aan het licht te brengen en zorgt ervoor dat besluiten rijker en meer gedragen zijn, wat leidt tot meer betrokkenheid en vermindering van conflicten.
Belbin’s Teamrollen: Identificatie en waardering van de diverse rollen binnen een team kunnen de samenwerking en prestaties verbeteren. Door de unieke sterktes en zwaktes van elk teamlid te erkennen en te benutten, kunnen teams effectiever samenwerken en conflicten verminderen.
TeamChange Framework: Dit raamwerk richt zich op het begeleiden van teams door veranderingsprocessen, met specifieke aandacht voor de verschillende stadia van teamontwikkeling. Het erkent dat teams dynamische entiteiten zijn die evolueren en zich aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Door het TeamChange Framework toe te passen, kunnen teams leren hoe ze effectief door de fasen van vorming, storming, norming, en performing kunnen navigeren, met een nadruk op flexibiliteit, aanpassingsvermogen, en continue verbetering.
DISC Assessment: Een tool voor persoonlijkheidsbeoordeling die inzicht geeft in de gedragsvoorkeuren en communicatiestijlen van teamleden. Door DISC te gebruiken, kunnen teams beter begrijpen hoe de unieke stijlen van elk lid bijdragen aan teaminteracties, en hoe deze stijlen kunnen worden afgestemd om conflicten te minimaliseren en samenwerking te maximaliseren. Het bevordert een dieper begrip van individuele verschillen en helpt bij het bouwen van een meer cohesief en effectief team.

Deze aanpakken bieden een afgestemde en innovatieve weg naar het verbeteren van de harmonie binnen teams. Door het combineren van bewezen psychologische inzichten met creatieve en flexibele methoden voor teamontwikkeling en innovatie, stellen we teams in staat om hun potentieel te maximaliseren, uitdagingen op constructieve wijze aan te gaan en een sterke, ondersteunende werkcultuur te ontwikkelen.

Lees meer

Meer werkplezier

Werk privé balans

Hybride samenwerken

Wilt u de werkbeleving veranderen met uw team of organisatie?
Wij maken graag een maatwerk voorstel dat helemaal aansluit
bij uw wensen en uw doelstellingen!