Organisatieadvies
Werk privé balans

De invloed van werk op privé en omgekeerd

Werk heeft invloed op de privé situatie van mensen en de privé situatie heeft invloed op de werksituatie van mensen. Ter voorkoming van verzuim, verlagen van stress en vergroten van werkplezier is het belang en de actieve inzet van het thema werk privé balans binnen organisaties essentieel. Het belangrijkste is en blijft de dialoog tussen mensen, zowel thuis als op de werkvloer, dus tussen werkgevers en werknemers onderling. Daarom hebben we een tool ontwikkeld: de KoersKaart Werk privé plezier.

Staat werk privé balans in de KPI’s?

Het blijkt uit tal van onderzoeken dat werk privé balans programma’s er wel zijn binnen organisaties, maar dat lijnmanagers ze (bijna) niet benutten. Vooral lijnmanagers zijn de poortwachters als het gaat om het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Zij kunnen ruimte creëren of basisafspraken maken. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid. Dat heeft een positief effect op de gezondheid van medewerkers, op hun welbevinden en op de resultaten. Lijnmanagers denken te vaak dat het organiseren van die balans vooral een zaak is van de medewerker zelf. Het is soms bijna een taboe om je eigen ‘struggle’ om alles georganiseerd te krijgen te bespreken met je leidinggevende.

Wat is de reden? Willen managers niet of kunnen ze niet? Hebben lijnmanagers in Nederland wellicht een andere denktrant en cultuur dan andere landen met betrekking tot work life balance? Speelt de Engelse term ‘work life balance’ in onze Nederlandse denktrant hierbij een (wellicht negatieve) rol?

Vanuit theorie en wetenschap slaan wij een brug naar de dagelijkse praktijk van alle dag.

Wat beïnvloedt u als managers bij het nemen van beslissingen om werk privé interventies wel of niet te ondersteunen? Wat is uw blinde vlek, met welke bril kijkt u?

De SWING werk privé balans test, de Koerskaart en Work Life integrators/separators; mooie tools om zaken echt concreet te maken

Hoe is het met de werk privé balans binnen de organisatie gesteld? Wat wilt u als werkgever hieraan veranderen, hoe en vooral waarom? Diverse onderzoeken tonen aan dat werknemers werk privé balans belangrijker vinden dan salaris. Daarnaast helpt het aangaan van de dialoog over werk en privé verzuim te voorkomen. Zijn onderstaande vragen herkenbaar?

 • Hoe staat het met de bewustwording bij leidinggevenden, over het toenemende belang van het thema werk privé balans?
 • Hoe maken we het onderwerp werk privé bespreekbaar?
 • Welke issues vinden onze medewerkers belangrijk om werk en privé te combineren?
 • Wat kunnen we doen om op korte termijn “winst” te behalen met betrekking tot werk privé balans?

We maken o.a. gebruik van tal van wetenschappelijke en essentiële tools, namelijk

De Swing (Survey Werk-thuis Interferentie-NijmeGen) is de enige gevalideerde vragenlijst in de Nederlandse taal en voor Nederlandse gebruikers om de werk-privé balans te meten. SWING is ontwikkeld door Prof. Sabine Geurts e.a., Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen. De SWING meet de invloed die uw werk kan hebben op uw thuissituatie, in positieve en in negatieve zin: de werk thuis interferentie. Tevens meet de Swing de invloed die uw thuissituatie kan hebben op uw werk, in positieve en in negatieve zin: de thuis werk interferentie. De resultaten kunnen we benchmarken!

Wie is er een work life integrator en wie is een work life separator, gebaseerd op de theorie van Ellen Kossek?

Daarnaast maken we ook veelvuldig gebruik van de Koerskaart Werk Privé Balans, zodat mensen het echte gesprek aan gaan, daar draait het om. De deelnemers activeren zichzelf en elkaar, wat leidt tot draagvlak en betrokkenheid. Het maakt niet uit hoe groot of klein de groep is. Grote groepen gaan uiteen in kleinere groepen van 4 tot 8 personen per Koerskaart en voeren de dialoog. Ook is het mogelijk op te schalen tot wel honderd deelnemers tegelijkertijd.

Nu we massaal hybride werken lopen de grenzen van werk en privé vaak helemaal door elkaar. Hoe zorg je dat je werk en privé grenzen bewaakt?

 • Wanneer kun je en durf je te ontspannen, soms bewust zonder beeldscherm(?)? Heb je ook last van een “zoom-hoofd?
 • Hoe zorg je dat werk, maar ook privé leuk blijft? We hebben als het ware een nieuw team om ons heen de hele dag, dat kan bestaan uit je hele gezin met jonge kinderen, pubers of misschien is het een team dat enkel uit jezelf bestaat. Hoe kun je nu zorgen dat je werk- en je thuisteam succesvol is en vooral geïnspireerd samenwerkt de hele dag?

Op een open manier waarbij veiligheid geborgd is, zal aan de deelnemers een aantal vragen voorgelegd worden, waarbij de deelnemers in eerste instantie hun antwoorden op een post-it schrijven en e.e.a. discussiëren met een collega. Vervolgens zullen de resultaten worden geclusterd door een consultant van Career & Live en zal de werkgroep een top 5 bepalen van de belangrijkste knelpunten die voldoen aan de volgende criteria:

 • Voor veel werknemers een knelpunt zijn
 • Voor grote problemen zorgt
 • De oorzaak is van meerdere problemen

Uiteindelijk is het belangrijk om te focussen op de kern van het probleem en te zorgen dat er een breed draagvlak is. ls helder is waar het knelt en wat de top 5 is kunnen mogelijke oplossingen worden gekozen door de werkgroep. Career & Live kan mee adviseren omtrent mogelijke oplossingen met betrekking tot de top 5 werkdruk problemen. Belangrijk hierbij:

 • Wat is het effect? Voor wie?
 • Wat zijn de kosten?
 • Op welke termijn kunnen resultaten worden geboekt?

Vervolgens is het zaak de mogelijke oplossingen die er zijn voor de specifieke top 5 in kaart te brengen

 • Hebben we voor alle knelpunten oplossingen gevonden die passen bij de organisatie?
 • Maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring die er al is binnen de organisatie bij het bedenken van oplossingen?
 • Hebben we echt goed nagedacht of de oplossingen het probleem bij de bron aanpakken?
Lees meer

Stress, burn-out en bore-out

Meer werkplezier

Altijd aan staan en digital wellbeing

Aanmelding en/of informatie