Coaching
Teamcoaching voor vraagstukken op het gebied van hybride werken, werkdruk, werkstress en werk-privé zaken

Professionele teamcoaching

Samenwerken in een team is essentieel, helemaal nu we deels hybride  werken en teamleden elkaar niet dagelijks zien en/of spreken, zowel formeel als informeel. De manier waarop wij naar teamcoaching kijken is de volgende: teamcoaching is gericht op het helpen van een team bij zijn of haar ontwikkeling, om het zo zelfstandig mogelijk te maken, gericht op collectieve processen. Onze expertise is daarbij gericht op vraagstukken met betrekking tot thuiswerk/hybride werken, werkdruk, werkstress en werk privé zaken. De basis is voor ons, hoe creëren we een onbevreesde, open cultuur en sfeer in een team, gebaseerd op psychologische veiligheid.

Onze teamcoaches zijn uiteraard ervaren, gecertificeerd en werken met een grote rugzak aan kennis en werkvormen, zowel offline als online.
Het teamwiel van Martijn Vroemen gebruiken we vaak als basis, aangevuld met de CSR stress methodiek, TNO werkdrukwegwijzer en diverse assessments van LDC. Thuiswerkteams en verbinding houden, dat is een thema waar we veel ervaring mee hebben.

We gebruiken daarbij ook speciale tools zoals de DISC. We hebben een zeer interactief spel ontwikkeld “beken kleur“. Op basis van hun DISC profiel en kleur gaan ze aan de slag in groepen van 4 met elkaar  in gesprek over een aantal aspecten en bekennen ze “kleur”. Er zitten ook serieuze maar ook grappige onderdelen in het spel. Op het einde geeft elke groep een korte presentatie over hun werkstijl, kwaliteiten, valkuilen, communicatiestijl, de juiste manier om te benaderen en de onjuiste manier om te benaderen. Het spel met inleiding en presentatie duurt max 3 uur en vaak maken we nog een soort “placemat” met van iedereen de 3 do’s en dont’s van het team die ze zelf aangeven. Kortom, humor maar vooral ook diepgang om elkaar leren kennen gebaseerd op een wetenschappelijk instrument.
Dat kunnen we ook combineren met een andere interactieve manieren om thema’s bespreekbaar te maken en oplossingen te vinden, bijvoorbeeld met de Disney methode. Of heel simpel, de Stinky Fish Method m.b.v. de “Canvas Address the Stinky Fish”

Wat levert het op?
  • Wederzijds begrip tussen teamleden.
  • Meer veiligheid en respect.
  • Verbeterde communicatie en samenwerking.
  • Heldere focus op teamdoelen en meer ‘eigenaarschap’.
  • Heldere afspraken
  • Effectievere teammeetings.
  • Meer werkplezier.
  • Betere teamprestaties.
Teamwiel van Martijn Vroemen
Tip!

Meer weten over het teamwiel, lees onze uitgebreide blog

Koerskaart spelen met je team?

Wij hebben de Koerskaart “Werk privé plezier” ontwikkeld, een prachtig instrument om echt in dialoog te gaan met uw team, klik hier voor meer informatie

In dialoog over hybride werken?

Samen bespreken hoe hybride werken het beste aansluit bij het team, de wens van een ieder maar ook de organisatie en de stakeholders op een veilige, open een inspirerende manier, lees dan ons blog over hybride werken en de dialoog poster?

Programma
Team coaching

Het programma, zowel de duur als de inhoud, is geheel afhankelijk van de vraagstelling en doelstelling. Het is altijd maatwerk!
Er is geen ‘one size fits all’ en pleisters plakken, daar houden we niet van. We houden van het opsporen, aanpakken en oplossen van het echte probleem. En eerlijk is eerlijk, als wij denken dat wij niet de beste partner voor uw vraagstuk zijn, zullen we dat ook aangeven, nee is ook een antwoord!

Duur

Van 1 dagdeel tot een paar maanden

Kosten

We leveren maatwerk, dus ook de prijs is sterk afhankelijk van de vraag en de daartoe benodigde aanpak.

Locatie

Zowel online als offline, op locatie bij de werkgever of desgewenst natuurlijk extern.

Aantal personen

Van 2 tot 25 personen.

Lees meer

Meer werkplezier

Werkdesign

Meer focus

Aanmelding en/of informatie