Organisatieadvies
Leidinggeven en hybride werken

Uitgebalanceerde (hybride) training leidinggeven en hybride SAMENwerken: “van strategie naar praktijk”

Hybride werken is uit de experimenteer fase.  Op weg naar het nieuwe normaal hebben organisaties de keuze om maar gewoonweg door te gaan of gewoonweg wat te doen óf ze kiezen ervoor om beleid op hybride werken te maken dat past bij de cultuur en aard van de organisatie. Een manier van werken waarin medewerkers floreren en resultaten voorspelbaar zijn. Career & Live heeft hiervoor een uitgebalanceerde training ontwikkeld, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis, inzichten en deze wordt verzorgd door twee toptrainers op dit gebied. Hybride werken 2.0, hoe geef je leiding aan een hybride team!

Hybride werken doe je niet zomaar even, maar dat doe je bewust en afgewogen.

Een organisatie is een complexe combinatie van variabelen die veelal invloed op elkaar hebben. Vanuit dat gegeven is ons uitgangspunt dat het onmogelijk is om gewoon maar iets te doen en daarin succesvol te zijn. Hybride werken doe je niet zomaar even, maar dat doe je bewust en afgewogen. Veel organisaties struggelen met het beleid hierin, wat past bij de aard van de organisatie, de wensen van de medewerkers en de gewenste doelen van de organisatie.  De training is gebaseerd op practice what you preach, dus ook hybride, deels synchroon, deels asynchroon. Zo is het mogelijk het optimale rendement voor alle deelnemers te behalen op het momenten dat het schikt (naast de live bijeenkomst).

Beleid vertalen naar de praktijk, dat kan met het door ons ontwikkelde “ontdekkingsspel; samenwerken thuis op kantoor”

De training is bestemd voor besluitvormers/leiders/leidinggevenden van een organisatie. Hierbij gaan we er evenwel vanuit en sturen we erop aan dat deze groep deelnemers de informatie die nodig is om tot een passende hybride organisatie te komen ook daadwerkelijk uit de organisatie ophaalt. Dus de input van de mensen die het moeten gaan doen weegt mee om het beleid zo breed mogelijk gedragen te kunnen krijgen.

Doelstelling van de training

 • Deze training faciliteert organisaties en leidinggevenden in het proces van bewust onderzoeken en kiezen voor een passend hybride systeem en het bepalen van een passende vorm van hybride werken
 • Ondersteunt leidinggevenden bij het bepalen van de leiderschapsstijl om hybride werken tot een blijvend succes te maken
 • Geeft inzicht, kennis en concrete tools om in gesprek te gaan met het team of afdeling en met medewerkers 1 op 1

Uitgangspunt 1: De opzet van de training zelf is hybride. Daarbij verstaan we onder hybride: een combinatie van online en offline werk -en leervormen.
Uitgangspunt 2: De training is een gezamenlijke ontdekkingsreis naar de eigen definitie van hybride werken. Basis daarvoor zijn organisatiefundamenten zoals missie, visie en kernwaarden. Dus de uitkomst van de training levert de deelnemende organisatie een collectief gedragen eigen visie op hybride werken op.

Duur en tijdsinvestering

De training bestaat uit 2 dagdelen en 1 persoonlijk gesprek en zodat het beleid weloverwogen tot stand kan komen en daardoor ook duurzaam kan worden geïmplementeerd. De training kent een blended opzet. Dit houdt in dat het een mix is van alle mogelijke vormen die effectief bijdragen aan het gewenste resultaat. Dat betekent individuele opdrachten, gezamenlijke sessies en persoonlijke begeleiding. In de training is veel aandacht voor het voorbereiden vooraf, onderzoek en keuzes maken tijdens de sessies en reflectie als centraal gegeven tijdens en na te zetten en gezette stappen. Concreet betekent dat per bijeenkomst een voorbereidingstijd.

Inhoud

Het fundament van hybride SAMENwerken
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Wat is hybride werken wel en wat is het niet?
 • Waarom werken we hybride werken, en op welke basis?
 • Hybride werken, is het een middel of een doel?
 • Wat levert hybride werken op voor wie?
 • Voordelen en nadelen voor: de organisatie, het team , de leidinggevende, de medewerker en andere stakeholders
 • De diverse aspecten van hybride werken, zoals structuur, cultuur, leiderschap etc.
 • Op welke basis ga je hybride werken integreren in de organisatie?
 • Hoe laat je hybride werken passen bij wie je als organisatie bent en wat je wilt teweeg brengen in de wereld?
 • Hybride werken; een beleidsplan
 • Interessante artikelen, podcast en boeken over hybride werken

Wat levert dat concreet op?

 • Kennis over hybride werken
 • Inzicht in eigen status en positie, waar staan we nu
 • Tools voor het opstellen van een beleidsplan

In dialoog met elkaar en met je team of afdeling over hybride werken
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • De 3 basisbehoeften van mensen
 • Het scarf model
 • Hybride werken is een ontdekkingstocht met elkaar
 • De hybride werken “praatplaat”, hoe kun je dat aanpakken
 • Het spel “ontdekkingsreis; samenwerken thuis & op kantoor”
 • Serendipiteit
 • Werk privé grenzen
 • Assessment: Sterke/zwakte analyse in de hybride wereld van elk teamlid en jezelf als leidinggevende
 • Pro actief je vitaliteit managen en positieve gezondheid

Wat levert dat concreet op?

 • Concrete kennis en inspiratie om in contact te gaan met je team over hybride werken
 • Inzicht in de motivatoren en behoeftes van je team m.b.t hybride werken
 • Sterke/zwakte analyse van je team of afdeling m.b.t. hybride werken

Hoe gaan we hybride werken?
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • A-sychroon en synchroon (presentisme versus productiviteit)
 • Welke werkzaamheden kunnen waar plaatsvinden?
 • Werkplek inrichting en eisen; kantoor, thuis of from anywhere
 • Hybride meetings
 • Bereikbaarheid 24/7
 • Verbinding hebben en houden
 • Vertrouwenscurve vergroten: cognitief en emotioneel
 • Cognitief en emotioneel vertrouwen
 • Communicatie kanalen en mogelijkheden om samen te werken binnen ADP
 • Wanneer gebruik je welk communicatiekanaal/medium en waarom?
 • De responstijd en normen?
 • Het belang van pauzes en andere zaken m.b.t. vitaliteit
 • Digital detoxen

Wat levert dat concreet op?

 • Praktische tools om je hybride beleid te concretiseren
 • Kennis en achtergrond over de diverse tools

De verbinding en vertrouwen. Hoe zorg je dat mensen jou en elkaar begrijpen?
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Zo word je een Digi-taal virtuoos
 • Power en trust matrix
 • Non verbale signalen herkennen per medium
 • De vier wetten van digital body language
 • Tech vermoeidheid
 • Digital detox
 • Assessment van jouw digitale communicatie stijl
 • Assessment van de digitale stijl van je team of afdeling
 • Concrete tips per communicatiekanaal voor o.a. video calls, email, chat etc.

Wat levert dat concreet op?

 • Kennis van de power en trust matrix en de toepassing in de praktijk
 • (H)erkenning van digitale communicatie stijlen,  (non)verbale signalen per communicatiekanaal
 • Toepassing van de vier wetten van digital body language

De training eindigt met een persoonlijk gesprek met de business coach gekoppeld aan persoonlijk assessment over jouw rol als hybride leidinggevende, sterkte en zwakte, je beleidsplan en concrete acties.

Investering:

€ 995,00 per persoon voor 2 dagdelen live bijeenkomsten, plus 1 persoonlijk gesprek met business coach, inclusief e-coaching, toegang tot alle tools etc. Maximaal aantal deelnemers 12. Het is uiteraard ook mogelijk de training incompany te laten verzorgen. Elke deelnemer krijgt het grote ontdekkingsspel “samenwerken thuis & op kantoor”.

Data 2024

6 maart van 09.00 tot 16.00 uur in Utrecht 
18 april van 09.00 tot 16.00 uur in Utrecht 
8 september van 09.00 tot 16.00 uur in Utrecht 

Lees meer

Stress, burn-out en bore-out

Meer werkplezier

Altijd aan staan en digital wellbeing

Aanmelding en/of informatie