Organisatieadvies
Expertise op het gebied van hybride werken, werkdruk, werkstress en werk privé balans

Consultancy en organisatieadvies in een veranderende wereld

De wereld veranderde in rap tempo. We gingen massaal thuiswerken, dat hadden we in 2019 niet voor mogelijk gehouden. Hoe kunt u uw organisatie klaar maken voor de toekomst (hybride werken 2.0) op een manier die zorgt voor duurzame inzetbaarheid voor medewerkers en past bij de bedrijfsvoering? Voor echt hybride en asynchroon werken. Thema’s als hybride werken, asynchroon werken, werk privé balans en werkdruk, spelen daarbij een belangrijke rol. Dat is onze expertise, daar helpen wij u graag bij.

Wat is de oorzaak en wat is het gevolg?

We onderzoeken graag samen eerst of het probleem waarvoor we worden ingeschakeld wel echt het probleem is. Laten we als voorbeeld werkdruk nemen. Is er werkelijk sprake van werkdruk en zo ja waar blijkt dat uit? Dat kan blijken uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar ook uit andere signalen zoals bijvoorbeeld

  • hoog ziekteverzuim
  • dalende productiviteit
  • slechte werksfeer
  • stress signalen bij werknemers

Vervolgens willen we weten waar de werkdruk door komt. Het is belangrijk om zo concreet mogelijk vast te stellen waar de knelpunten vandaan komen.

We stropen graag onze mouwen voor thema’s die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid. Immers mensen vormen de kern van elke organisatie! One life, just live it!

Geen pleisters plakken

De basis is ons brede pallet aan wetenschappelijk bewezen methodieken, doordrenkt met onze praktijk als organisatie adviseurs en professionals op het gebied van werkdruk, werkstress en werk privé management. Er is geen ‘one size fits all’ en pleisters plakken, daar houden we niet van. We houden van het opsporen, aanpakken en oplossen van het echte probleem.

Lees meer

Werkdesign

Werk privé balans

Werkdruk en stress

Inspiratie en lunchlezingen

Leidinggeven en hybride werken

Harmonie op de werkvloer

Aanmelding en/of informatie