Workshops
Werkdruk, werkstress en werk privé management voor leidinggevenden

Door welke bril kijkt u als moderne manager?

In dialoog over werkdruk, werkstress, werk privé management. De onderwerpen staan hoog op de agenda bij organisaties (vanuit o.a. M.T.O), maar hoe doet u dat nu echt als manager. Twee zaken zijn hierbij essentieel: oprechte aandacht en communicatie. Regelmatig met elkaar in gesprek gaan helpt in de bewustwording en het doorbreken van het taboe op werkdruk, werkstress en/of werkprivé management. Echter, hoe gaat u als leidinggevend nu echt het gesprek aan met uw medewerkers? Eén-op-één danwel met het hele team?

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Geen medewerker is hetzelfde en geen enkele leidinggevende is hetzelfde. Daarom is het belangrijk om per persoon te kijken hoe de dialoog het beste aangegaan kan worden. Sommige medewerkers komen zelf met een vraag en verlangen een oplossing. Andere medewerkers zien zelf niet dat er wellicht een probleem op de loer ligt.

  • Wanneer gaat u het gesprek aan?
  • Hoe herken en erkent u werkdruk, werkstress en/of werk privé issues?
  • Wat is het echte doel van het gesprek en wat is de agenda?
  • Wat is de blinde vlek als leidinggevende?
  • Wat is de blinde vlek van de medewerker?
  • Moet het gesprek nu meer taak- of meer relatiegericht zijn?
Wat levert het op?

U leert wat werkdruk, werkstress en/ofwel privé balans is, wat het veroorzaakt, signalen herkennen, wat mogelijke oplossingen zijn en vooral hoe u het gesprek op een open een eerlijke manier kunt aangaan met uw medewerkers en uw team.

Tip!

Meer weten over werkdruk lees onze uitgebreide blog

Teamcoaching

Interesse in professionele teamcoaching voor het team? Kijk eens naar de mogelijkheden

Programma
Werkdruk voor leidinggevende

We werken met een zeer uitgebalanceerd programma waarin wetenschap en praktijk hand in hand gaan. De volgende theoretische basis gebruiken we en koppelen we aan de praktijk van werkdruk, werkstress en werk privé management:
Situationeel leidinggeven: bij situationele benaderingen wordt het gedrag van de leidinggevende gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie past een leidinggevende zijn stijl van leiding geven aan.
Motiverende gespreksvoering: de essentie van motivational interviewing is dat de motivatie tot verandering vanuit de ander (medewerker) zelf komt en niet van buitenaf wordt opgelegd
De cirkel van invloed en betrokkenheid van Steven Covey: over het vergroten van invloedssferen, pro-actief en re-actief optreden.

Gekoppeld aan

  • het werkdruk model van TNO
  • Gespreksleidraad Werkstress
  • de door Career & Live ontwikkelde “werkprivé balans cirkel”
  • en de mede door ons ontwikkelde interventie vragenlijst werkprivé balans gesprekken (o.a. gebaseerd op de SWING werkprivé balans test)

Elke manager vult vooraf de werkprivé balans test en de CSR stresstest in. Op die manier begint iedere manager met zijn eigen “blinde” vlek. Ook krijgt elke deelnemer een stress thermometer en de stress biodots.

De training (2 dagdelen verdeeld over een periode van 4 weken) bestaat uit afwisselende werkvormen en zal aangevuld worden met filmpjes. Inspirerende boeken en wetenschappelijke artikelen zullen op een leestafel beschikbaar zijn. We gaan actief aan de slag in kleine subgroepen met steeds 1 leidinggevende, 1 persoon speelt de medewerkers en 1 persoon geeft feedback. Kortom met behulp van de kaarten wordt er actief geoefend met het voeren van gesprekken over thuiswerken, werkdruk, werkstress en werk privé management.

Duur

Deze training duurt twee dagdelen (tussen dag één en dag twee ligt vier weken, zodat u de tijd krijgt om aan de slag te gaan met de opgedane kennis). Uiteraard is het ook mogelijk de training aan te passen in een korter tijdsbestek, in overleg stellen we dan het programma samen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de groep (1 of 2 trainers), de exacte duur en de inhoud. We maken graag een maatwerk offerte voor u.

Locatie

Zowel online als offline als hybride mogelijk, op locatie bij werkgever of een externe locatie!

Aantal personen

Van 2 tot maximaal 15 deelnemers per groep (we werken bij grotere groep uiteraard met 2 trainers)

Lees meer

Werk privé balans

Werkdruk en stress

Loopbaanadvies

Aanmelding en/of informatie