Blog van Career & Live
dinsdag 2 april 2024

Online vergaderen achter het stuur

Het is alarmerend en diep verontrustend dat in een recent onderzoek van SWOV in opdracht van Interpolis, is gebleken dat maar liefst 20% van de mensen in Nederland de grenzen van multitasking testen door deel te nemen aan online vergaderingen terwijl ze autorijden. Het onderzoek drukt ons met de neus op de feiten, de cultuur van hyperconnectiviteit en de druk om altijd “aan” te staan, zelfs wanneer dit onze veiligheid en die van anderen in gevaar brengt.

Gevaarlijk

Natuurlijk weten we het wel, de gevaren van deze praktijk kunnen niet worden onderschat. Studies tonen aan dat afleiding achter het stuur een van de belangrijkste oorzaken is van verkeersongevallen. Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) verhoogt multitasken tijdens het rijden de kans op een ongeval aanzienlijk. Het uitvoeren van niet-rijgerelateerde taken leidt af van de primaire taak van het rijden, vertraagt de reactietijden en verhoogt de foutmarge. Het is een risico dat we simpelweg niet kunnen negeren.

Altijd beschikbaar zijn

Maar er is een bredere kwestie die uit dit onderzoek naar voren komt: de cultuur van constante beschikbaarheid en de druk om te multitasken tot het uiterste. Het feit dat mensen voelen dat ze moeten deelnemen aan vergaderingen terwijl ze rijden, wijst op een overbelasting van onze werkdag en de noodzaak om onze benadering van werk en verantwoordelijkheden te heroverwegen. Niet elke vergadering is essentieel; niet elke oproep vereist onmiddellijke aandacht. Het is hoog tijd dat we prioriteit geven aan onze gezondheid, veiligheid en welzijn boven de eindeloze stroom van taken en vergaderingen. Het is niet voor niets dat werkstress blijft stijgen! Autorijden kan ook een mooi “even los van mijn werk’ moment zijn.

Grenzen stellen; dit is niet acceptabel

Daarom doe ik een beroep op iedereen, om een cultuur van verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar te bevorderen. Laten we elkaar aanspreken op gevaarlijk gedrag zoals online vergaderen tijdens het rijden. Doet je collega online mee vanuit de auto, zeg er dan iets van. Het is van cruciaal belang dat we duidelijke grenzen stellen aan wat acceptabel is en wat niet, en dat we elkaar steunen in het maken van veilige en gezonde keuzes. Het idee dat multitasken achter het stuur – het jongleren tussen deelname aan Zoom-calls en het navigeren door het verkeer – op enige wijze acceptabel is, is niet alleen absurd maar ronduit gevaarlijk. Het reflecteert een verontrustende verschuiving in onze maatschappelijke normen, waarbij de grenzen tussen werk en persoonlijke veiligheid niet alleen vervagen maar compleet worden genegeerd. Als we het drinken en rijden tot een maatschappelijk taboe hebben kunnen maken, waarom dan deze waanzin niet?

Je hebt altijd een keuze

Het feit dat we nu een punt hebben bereikt waarop mensen voelen dat ze geen andere keuze hebben dan zich in levensgevaarlijke situaties te begeven, alleen maar om ‘bij te blijven’ met hun werk, is een teken van een diepere, systemische ziekte binnen onze organisatiestructuren en de samenleving als geheel. Het is een duidelijk signaal dat we te veel vergaderingen hebben die niets toevoegen, dat onze werklast onhoudbaar is, en dat onze prioriteiten volledig verkeerd liggen.

Van de nieuwste stagiaire tot de CEO aan de top

Daarom roep ik iedereen op – van de nieuwste stagiaire tot de CEO aan de top – om dit gedrag niet alleen te veroordelen maar er ook actief tegen op te treden. Spreek je uit, spreek je collega’s aan, en eis een verandering in de bedrijfscultuur die veiligheid, gezond verstand en welzijn vooropstelt. Het is tijd om te heroverwegen wat we definiëren als ‘noodzakelijk’ en ‘productief’ werk en om duidelijke grenzen te stellen die ons welzijn beschermen.

Actie

Laten we er samen voor zorgen dat online vergaderen achter het stuur net zo sociaal onacceptabel wordt als rijden onder invloed. Alleen dan kunnen we bouwen aan een veiligere, gezondere en meer gebalanceerde toekomst voor ons allemaal. Laten we gebruikmaken van dit moment om onze werkprocessen te heroverwegen, het aantal niet-essentiële vergaderingen te verminderen en een omgeving te creëren waarin kwaliteit van werk en leven vooropstaan.

Ter inspiratie

Rij veilig, vergader wijs – een crash cursus in multitasken is niet nodig!
Scherm uit, veiligheid aan – multitask niet met je leven!
Zet je meeting op pauze, niet je verkeersveiligheidsgevoel!
Als je zoomt achter ’t stuur, zorg je voor echte opschudding – en niet van het goede soort!
Rij nu, zoom later – voorkom dat je online meeting echt ‘mobiel’ wordt!
Hou je ogen op de weg, niet op je webcam – veiligheid voorop!
Wielen draaien, camera uit – rijden is geen kijkspel!
Vermijd de ‘drive-through’ vergadering – fastfood is OK, fast meetings niet!
Je auto is geen vergaderzaal – bewaar de slides voor later!”
Laat je auto niet je kantoor worden – rij met aandacht, niet met apps!
Hou je hoofd bij het stuur en je meetings voor je bureau!

Annemie Webers
focusoloog en directeur van Career & Live B.V.