Blog van Career & Live
vrijdag 1 maart 2024

Werkstress verminderen met het werkstress kwartetspel, een speelse revolutie voor werkplezier en verbinding!

Werkstress lijkt soms onvermijdelijk, maar willen graag werkplezier bevorderen en werkstress verminderen. In onze huidige wereld, waarin we allemaal lijken te worstelen met toenemende drukte, staan we op een cruciaal keerpunt. Werkstress vormt een uitdaging, en het is nu de tijd om gezamenlijk verandering teweeg te brengen. Onze missie reikt verder dan conventionele benaderingen. We streven niet “gewoon” naar het verminderen van werkstress, maar willen ook werknemers en organisaties ondersteunen bij het vinden van werkplezier en vitaliteit. Hoedan? Het werkstress kwartetspel is ons antwoord op deze missie, een (h)eerlijke poging om werkplezier en verbondenheid te vergroten.

De uitleg van het kwartetspel

Het doel van het spel: zoveel mogelijk kwartetten (een set van vier bij elkaar horende kaarten) te verzamelen. Hier zijn de basisregels voor het spelen van kwartetspel:

Voorbereiding: Alle kaarten worden goed geschud en gelijkmatig verdeeld onder de spelers. Het kan voorkomen dat sommige spelers één kaart meer hebben dan anderen; dit is normaal.

Het spel beginnen: De speler die aan de beurt is, vraagt een andere speler om een specifieke kaart die nodig is om een kwartet te voltooien. Bijvoorbeeld, als je drie van de vier kaarten van een set hebt, vraag je een speler om de ontbrekende kaart. Je moet ten minste één kaart van het gevraagde kwartet in je hand hebben om ernaar te mogen vragen.

Kaarten vragen: Je mag alleen kaarten vragen van de sets waarvan je al minstens één kaart hebt. Als de gevraagde speler de kaart heeft, moet deze de kaart afgeven, en mag de vragende speler doorgaan met het vragen van kaarten, aan dezelfde of aan een andere speler. Als de gevraagde speler de kaart niet heeft, zegt deze “Pas” of “Nee, kwartet”, en is de beurt voorbij. Dan is de gevraagde speler aan de beurt om te vragen.

Kwartetten maken: Zodra je alle vier kaarten van een set hebt verzameld, maak je een kwartet en leg je deze open voor je op tafel. Bespreek dan met elkaar of je deze “stressor” herkent, waarom en waneer wel of niet. Kijk naar de oplossingen in het kwartet en bespreek hoe je een of meerdere van deze oplossingen kunt gaan toepassen. Of wellicht heeft iemand nog een andere oplossing?

Het spel winnen: Het spel gaat door totdat alle kwartetten zijn gevormd of een vooraf gesteld tijdstip en kijk dan hoeveel kwartetten zijn gelegd. De speler met de meeste kwartetten aan het einde van het spel is de winnaar.

Tot slot: Bespreek met je medespelers en schrijf op : Dit ga ik vanaf morgen doen om mijn werkstress te verminderenspeel je met meerre teams/groepen tegelijkertijd, geef dan per groep spelers aan de rest een korte creatieve presentatie wat jullie vanaf morgen gaan doen om werkstress te verminderen

10 andere inspirerende spelvormen om interactie, discussie en strategie-uitwisseling te bevorderen.

 1. Werkstress Rolwissel
 • Spelidee: Spelers trekken kaarten en nemen de rol aan van een collega of een algemene werkrol die op de kaart staat beschreven. Ze bespreken hoe ze met de specifieke werkstressfactoren om zouden gaan vanuit dit nieuwe perspectief.
 • Doel: Empathie en begrip vergroten voor de uitdagingen van verschillende rollen binnen de organisatie.
 1. Strategie Match-Up
 • Spelidee: Elke speler kiest een kaart met een werkstressfactor en zoekt een andere speler met een strategiekaart die effectief zou kunnen zijn tegen deze stressfactor. Samen bespreken ze waarom deze aanpak zou werken.
 • Doel: Kennis delen over effectieve strategieën tegen werkstress.
 1. Verhalen Estafette
 • Spelidee: Een speler begint met het delen van een kort verhaal over een werkstresssituatie, gekoppeld aan een kaart. De volgende speler voegt hier een vervolg aan toe of biedt een oplossing, mogelijk met een nieuwe kaart.
 • Doel: Creatief denken en samenwerking stimuleren om oplossingen te vinden.
 1. Stressfactor Pictionary
 • Spelidee: Gebruik de kaarten om stressfactoren te tekenen en laat de andere spelers raden om welke stressfactor het gaat. Dit kan individueel of in teams.
 • Doel: Bewustwording creëren op een luchtige manier over de verschillende stressfactoren.
 1. Speeddate met Oplossingen
 • Spelidee: Spelers krijgen kort de tijd (bijvoorbeeld 2 minuten) om met een andere speler een kaart te bespreken en samen een unieke oplossing of aanpak te bedenken.
 • Doel: Snelle uitwisseling van ideeën en het stimuleren van creatief denken.
 1. Het Grote Debat
 • Spelidee: Spelers worden verdeeld in twee teams. Elk team kiest een kaart en bereidt argumenten voor waarom hun stressfactor het meest impact heeft of waarom hun oplossing het effectiefst is. Na een korte voorbereidingstijd volgt een debat.
 • Doel: Kritisch denken en overtuigingskracht ontwikkelen.
 1. Werkstress Bingo
 • Spelidee: Maak bingokaarten met verschillende werkstressfactoren en oplossingen. Tijdens een periode (bijvoorbeeld een week) markeren spelers wat ze tegenkomen of toepassen. De eerste met een volle rij wint.
 • Doel: Actieve betrokkenheid en bewustwording van werkstress en oplossingen in het dagelijks werk.
 1. Oplossingen Estafette
 • Spelidee: In kleine groepjes kiest de eerste speler een stressfactor en de volgende speler moet een oplossing bieden. De volgende speler kiest weer een nieuwe stressfactor gerelateerd aan de voorgaande oplossing, enzovoort.
 • Doel: Creativiteit en teamwerk bevorderen, terwijl spelers bouwen op elkaars ideeën voor stressmanagement.
 1. Kwartet Ruilmarkt
 • Spelidee: Spelers beginnen met een aantal kaarten en moeten onderling ruilen om een volledig kwartet te vormen. Het doel is om ruilgesprekken te stimuleren, waarbij spelers uitleggen waarom ze bepaalde kaarten nodig hebben of willen afstaan.
 • Doel: Communicatie en onderhandeling bevorderen, met een focus op het begrijpen van verschillende werkstressfactoren.
 1. Werkstress Wereldcafé
 • Spelidee: Creëer verschillende ‘cafés’ (kleine groepjes) rondom specifieke thema’s of stressfactoren. Deelnemers rouleren tussen de cafés, dragen bij aan de discussies en verzamelen diverse inzichten en oplossingen.
 • Doel: Diepgaande discussies over specifieke thema’s faciliteren en collectieve wijsheid verzamelen.

Deze spelvormen bieden een breed scala aan interactieve en constructieve manieren om werkstress aan te pakken, teamdynamiek te verbeteren en een open dialoog over welzijn op de werkvloer te bevorderen. Elk stapje in minder werkstress, is er weer eentje. Wil je meer weten, heb je interesse om actief aan de slag te gaan met je team met werkstress of wil je het werkstress spel ontvangen of misschien wel kado geven? Stuur mij dan een bericht. Het spel is leverbaar vanaf 1 december, de prijs is inclusief verzendkosten € 35,00 en exclusief BTW. Het is ook mogelijk het werkstress kwartetspel in je eigen huisstijl met logo te laten maken en eventueel specifieke aanvullingen of categorieën aan te passen 🎲 , neem dan even contact op. Het spel is ook te bestellen via www.managementboek.nl

Stel je voor dat werkplezier echt de realiteit wordt?

Stel je voor dat werkplezier niet slechts een loze kreet is, maar een haalbare realiteit. Het spel is geen doorsnee spel; het is een instrument dat is ontworpen om te resoneren met de diversiteit van moderne werkpraktijken, waaronder het hybride werken. Het is een uitnodiging om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur, om samen met je collega’s een nieuwe wereld te verkennen. Waarom nu? Omdat het nu of nooit is. In deze tijd van hybride werken, waar individualisering toeneemt en de druk op de arbeidsmarkt voelbaar is, hebben we een kans om een verschil te maken. Het is geen magische oplossing, maar het is een stap in de richting van een gezondere werkplek.

Dus, stel je voor dat je op maandagochtend niet alleen opstaat om naar je werk te gaan, maar om deel te nemen aan een energie-gevende  activiteit met je collega’s. Stel je in dat te midden van deadlines en vergaderingen, er ruimte is om te ontsnappen naar een manier waar kennis over het verminderen van de werkdruk en werkstress gekoppeld aan speelsheid  mogelijk is?

Speelse revolutie

Laten we nu de wetenschappelijke inzichten verkennen die deze speelse revolutie ondersteunen. tal van onderzoeken tonen aan dat traditionele trainingsprogramma’s vaak beperkte impact hebben op gedragsverandering op de lange termijn. Hier komt de kracht van speels leren naar voren. Speels leren gaat dieper dan oppervlakkige benaderingen. Het activeert verschillende hersengebieden en stimuleert creativiteit, waardoor deelnemers beter in staat zijn om complexe informatie te verwerken en toe te passen. Het spel nodigt medewerkers uit tot samenwerking, probleemoplossing, en het identificeren van stressfactoren op een manier die traditionele trainingen zelden bereiken. In een wereld waarin we drukker zijn dan ooit, is dit spel geen doorsnee activiteit; het is een krachtig instrument dat aansluit bij de diversiteit van moderne werkpraktijken. Humor speelt een essentiële rol in dit proces. Lachen vermindert niet alleen stress, maar creëert ook een positieve en inclusieve omgeving. Het spel integreert humor op slimme wijze in het leerproces, waardoor deelnemers zich op hun gemak voelen en openstaan voor nieuwe ideeën.

De weg naar verandering van werkstress naar werkplezier

Laten we eerlijk zijn, wie zegt dat leren niet leuk kan zijn? Werkplezier komt niet alleen voort uit prestaties maar ook uit het omarmen van speelsheid. Dus nodig ik je uit om de sleur van saaie trainingen te doorbreken. Laten we samen een nieuw tijdperk van werkplezier en preventie beginnen, een verandering in de benadering van preventie. Laten we niet alleen erkennen dat werkstress een serieuze kwestie is, maar laten we ook begrijpen dat de weg naar verandering ligt in speels leren en het cultiveren van werkplezier. Doe mee aan deze revolutie, en laten we samen een gezonde, gelukkige werkplek creëren.

Annemie Webers
directeur Career & Live
030-4420019