Blog van Career & Live
dinsdag 1 maart 2022

Waarom gaan we eigenlijk hybride werken, deze heikele vraag blijft vaak onbeantwoord. Hybride werken, is het een middel of een doel?

Eindelijk mogen we weer naar kantoor, en daar zijn de meeste mensen echt blij mee. Uit onderzoek van TNO blijkt het volgende:

Ruim 1 op de 3 thuiswerkers gaf aan – als de maatregelen zijn opgeheven – grotendeels of volledig vanuit huis te willen werken, terwijl bijna 1 op de 5 aangaf grotendeels op locatie te willen werken. De rest wil evenveel thuis als op locatie werken (43%). Er is een grotere groep die (deels) vanuit huis wil gaan werken in vergelijking met eind 2020 en begin 2021. Nog altijd is het sociale aspect de belangrijkste reden om naar locatie te gaan, terwijl de aard van het werk en minder reistijd redenen zijn om thuis te blijven. Het overgrote deel van de thuiswerkers verwacht dat hybride werken in de toekomst wordt toegelaten door de werkgever: 7 op de 10 thuiswerkers weet dit zelfs zeker

Uit een recent artikel van Arbo-online staat dat uit onderzoek van o.a. CNV blijkt

dat ruim 90 procent van de thuiswerkers wil nu de coronacrisis binnenkort voorbij lijkt te zijn thuis blijven werken. Dat blijkt volgens vakbond CNV uit onderzoek onder thuiswerkende leden. Werkgevers vragen echter een op de drie thuiswerkers weer naar kantoor te komen als het thuiswerkadvies helemaal vervalt. “Veel werkgevers popelen om hun personeel weer naar kantoor te vragen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

 

Thuiswerkbeleid ontbreekt of is gebrekkig!

Dat is de kop in datzelfde artikel van arbo-online (waarbij het volgens mij om hybride beleid moet gaan i.p.v. thuiswerkbeleid):

Ruim de helft van de werkgevers heeft echter geen thuiswerkbeleid voor de lange termijn en pakweg een derde van de werknemers is niet tevreden over het huidige thuiswerkbeleid. “Het is bar en boos gesteld met het thuiswerkbeleid van veel werkgevers: geen lange termijnvisie, vaak geen kostendekkende thuiswerkvergoeding en ook de fysieke en mentale ondersteuning laat sterk te wensen over, blijkt uit dit onderzoek. Deze houding van werkgevers is onverstandig en kapitaalvernietiging, zeker in zo’n krappe arbeidsmarkt”, aldus Fortuin.

Er ontbreekt iets essentieel bij de meeste organisaties namelijk het antwoord op de vraag waarom, waarom waarom gaan we hybride werken? Sinek Simon is al jaren razend populair met zijn golden cirkel, maar de basis vraag: start with the why, is voor de meeste organisaties een onbeantwoorde vraag, merk ik telkens weer als we  hierover in gesprek gaan met organisatie ter voorbereiding op onze trainingen en workshops over hybride werken. Kortom de basis vraag is “Wat levert het op voor wie? Wat zijn de voordelen en nadelen voor de organisatie, het team, het individu
en de stakeholders?” In een briljant artikel van het FD van 23 oktober 2021 stond het als volgt verwoord: ” we hebben leiders nodig die durven uitdragen waarom er hybride gewerkt moet worden, en voor welke problemen deze vorm van werken precies een oplossing biedt, alsdus de hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen. In dat zelfde artikel staat letterlijk: hybride werken is een middel en geen doel op zichzelf. Hybride werken doe je niet zomaar even, maar dat doe je bewust en afgewogen. Passend bij de aard van de organisatie en de gewenste doelen van de organisatie. Ingericht vanuit de kern. De afgelopen jaren hebben veel organisaties ongewild mogen experimenteren met hybride werken. Op weg naar het nieuwe normaal hebben organisaties de keuze om maar gewoonweg door te gaan of gewoonweg wat te doen óf ze kiezen ervoor om beleid op hybride werken te maken dat past bij de cultuur en aard van de organisatie. Een manier van werken waarin medewerkers floreren en resultaten voorspelbaar zijn. Hybride werken is meer dan 50% op kantoor en 50% thuis, het gaat om echt anders werken (o.a. asynchroon) , gebaseerd op activiteiten, mensen, vertrouwen, output, werkplezier, tevreden klanten.

Gaan we “terug naar hoe het was” of komt er een echt paradigma shift?

Terug naar af, dat kan volgens mij echt niet meer, de wereld is veranderd, mensen zin veranderd, de tools zijn veranderd, organisaties zijn hoop ik ook echt veranderd! Het is geen kwestie van if maar when. De voordelen zijn groot, maar daarvoor moet je wel weten waarom je als organisatie hybride wil werken, ik vind thuiswerkbeleid echt een achterhaalde term, het gaat om meer dan enkel thuis of op kantoor. Ik wens iedereen veel wijsheid, veel serendipiteit en vooral een mooie dialogen (open en veilig) met elkaar, werknemers en werkgevers. Daarom ter inspiratie een podcast over hybride werken en een dialoog praatplaat (ook als MIRO -gratis-  verkrijgbaar) om samen met elkaar op een open manier het gesprek aan te gaan. Het is nu of nooit, en wil je hulp in de vorm van een training, advies of een workshop, dan bieden wij je graag hulp, gebaseerd op ervaring, wetenschappelijke kennis en een topteam van facilitators, trainers en organisatie adviseurs. Dat past helemaal bij onze stellige overtuiging en missie dat Ieder mens de mogelijkheid moet hebben om energie te krijgen van zijn werk en zijn leven. One Life just Live it! 

 

Annemie Webers

specialist hybride werken/directeur Career & Live