Blog van Career & Live
zaterdag 2 maart 2024

Vrouwen die gediscrimineerd worden tijdens of rond hun zwangerschap: een hardnekkig probleem

In 2003 begon ik met Career & Kids, gedreven door een passie om werkende ouders te ondersteunen in het vinden van een balans tussen hun carrière en gezinsleven. Mijn droom en passie verwoordde ik als volgt: “Dat in 2025 werk en privé combineren in Nederland iets vanzelfsprekends is, dat op alle fronten; macro- meso- en microniveau goed geregeld is. Dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden in ons denken en handelen, waardoor ieder mens kan genieten van zijn werk & zijn leven, in elke levensfase. ” Nu, ruim twintig jaar later, sta ik versteld van de voortdurende strijd tegen zwangerschapsdiscriminatie. Ondanks de vooruitgang op vele fronten, blijkt dit probleem hardnekkiger dan ooit. Het College voor de Rechten van de Mens ontving in 2023 maar liefst 392 meldingen over discriminatie op grond van geslacht, waarvan de helft gerelateerd was aan zwangerschapsdiscriminatie. Deze cijfers zijn een bittere pil en een duidelijk signaal dat er nog veel werk aan de winkel is. Ik ben verbijsterd. Dit kan toch niet in 2024. Ook al heb ik het stokje van Career & Kids overgedragen in augustus 2023 aan Niels Hovestad en Steven Tolsma, dit blijft me aan het hart gaan.

Gebrek aan kennis en bewustzijn zelfs nu in 2024

Het probleem wordt vaak niet herkend, en als het wel wordt opgemerkt, is het meestal te subtiel of te laat. De rechten van zwangere werknemers, zoals het recht op extra pauzes voor bijvoorbeeld kolven, zijn niet algemeen bekend, geeft programmamanager arbeidsmarkt bij Women Inc. Karlijn Straver aan, bij 1vandaag. Dit gebrek aan kennis en bewustzijn draagt bij aan de voortzetting van discriminatie op de werkvloer. De verhalen zijn legio en variëren van het mislopen van promoties tot het niet krijgen van een contractverlenging puur vanwege een zwangerschap.  Het is een pijnlijke realiteit dat zwangerschapsdiscriminatie niet alleen een statistiek is, maar een dagelijkse strijd voor veel vrouwen.

De rol van werkgevers, overheid maar ook van ons ALLEMAAL

Het is duidelijk dat er een gezamenlijke inspanning nodig is van zowel werkgevers als de overheid om deze vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en plichten jegens zwangere werknemers. Tegelijkertijd is er een dringende behoefte aan strengere wetgeving en toezicht om gelijke kansen te waarborgen. Maar volgens mij voor van ons allemaal, niet wegkijken maar aangeven als het niet “pluis” is, aankaarten bespreken, voor en met zwangeren op de barricades. Dit MOET STOPPEN.

Hoop op verandering

Ondanks de uitdagingen blijf ik hoopvol. De bewustwording groeit, en met de juiste maatregelen en een toename in kennis en begrip, geloof ik dat we een omgeving kunnen creëren waarin zwangerschapsdiscriminatie tot het verleden behoort. Het is tijd dat we de verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen tegen deze vorm van onrecht. Laten we samenwerken aan een toekomst waarin elke vrouw de steun en het respect krijgt dat ze verdient, zowel tijdens als rond haar zwangerschap. En ook al ben ik niet meer de directeur van Career & Kids, ik blijf pal staan voor alle vrouwen die nu zwanger zijn en alle vrouwen die zwanger gaan worden!

Annemie Webers
directeur van Career & Live BV