08 mei

Richtlijnen NVAB werk privé balans

Richtlijnen NVAB Werk Prive Balans

De aanleiding van deze richtlijn is de wens het ‘kennisdossier werk- en rusttijden’ om te zetten in een richtlijn. Aangezien de term “werk- en rusttijden” een verouderde term is en vooral geassocieerd wordt met werk in ploegendiensten of het werk in de transportsector (bv. vracht­wagenchauffeurs), is door de projectgroep besloten deze term aan te passen naar werk-privé balans. De redenen hiervoor waren tweeledig. Enerzijds is werk-privé balans de generieke term in de literatuur, anderzijds wilden we de richtlijn zo generiek mogelijk toepasbaar maken door ons niet te beperken tot het werk in ploegendiensten.
Werk en privé zijn in de huidige samenleving zo geïntegreerd dat er interactie plaats vindt tussen beide domeinen, in andere woorden werk en privé domeinen kunnen elkaar beïnvloeden. Zo kan het werk invloed hebben op de privésituatie, maar kan (tegelijkertijd) het privéleven ook een impact hebben op het werkend leven.
De interactie tussen werk en privé wordt veelal omschreven als het proces waarbij aspecten van de werk- en thuissituatie elkaar wederzijds op een dusdanige manier beïnvloeden dat emoties, cognities en/of gedragingen opgedaan in het ene domein van invloed zijn op emoties, cognities en/of gedragingen in het andere domein. Echter, deze richtlijn heeft een verstoorde werk-privé balans als uitgangpunt genomen. De reden voor de negatieve focus is dat met name de werknemers die verstoring ervaren, kans hebben om klachten te ontwikkelen die eventueel leiden tot ziekte en verzuim. Dit argument is gesterkt door de beschikbare literatuur op dit terrein die ook met name gaat over de disbalans of het conflict tussen werk- en privéleven. De werknemers die veelal positieve invloeden van hun werk op hun privéleven ervaren komen in de regel niet bij een bedrijfsarts of preventiemedewerker terecht. De focus op de richting van werk naar privé en niet omgekeerd heeft vooral te maken met de beïnvloedings-mogelijkheden van de werkgever. Deze richtlijn wordt toegepast binnen een werksetting. Dit houdt in dat de beïnvloedingsfactoren binnen het werkdomein moeten liggen. Vandaar de keuze om veelal naar de invloed van werk op het privéleven te kijken.
Klik hier voor de richtlijnen klik hier achtergronddocument