Blog van Career & Live
vrijdag 20 oktober 2023

De week van werkstress: het verlies van echte verbinding in het tijdperk van hybride werken

Een gevaarlijke cocktail van hoge werkdruk, veel werkstress, verlies aan verbinding en hybride werken. De jaarlijkse Week van de Werkstress gaat weer bijna van start, helaas is de noodzaak groter dan ooit; een van de thema’s dit jaar is VERBINDING.  Een oprechte en groeiende zorg die mij ook echt in het hart raakt en waar ik al jaren mee bezig ben: de altijd online cultuur en het gebrek aan echte verbinding, die steeds ingewikkelder wordt in de wereld van hybride werken.

Digitale overbelasting: de stille sluipmoordenaar killer 

Terwijl technologie ons leven heeft verbeterd, heeft het ook een donkere schaduw geworpen: de digitale overbelasting. Werknemers worstelen met een onophoudelijke stroom van digitale verplichtingen, wat leidt tot toenemende werkstress. Deze last wordt nog zwaarder door hybride werken, waarin de grenzen tussen werk en privé kunnen vervagen; de work life separators en de work life integrators.

Het always-on syndroom: het einde van echte verbinding

De altijd online cultuur en hybride werken hebben echter niet alleen invloed op de werkstress, maar ook op het menselijke aspect van werk. Het ‘always-on syndroom’ heeft als neveneffect het verlies van echte verbinding. Mensen verlangen naar sociale interactie en betekenisvolle relaties, maar deze worden steeds schaarser in de virtuele wereld van hybride werken. Hier moet echt aandacht aan besteed worden door werknemers en werkgevers, het gaat om echt digital wellbeing.

Het verband tussen werkstress en verlies van verbinding

De hoge werkdruk en de voortdurende beschikbaarheid eisen hun tol, waardoor werknemers minder tijd en energie hebben voor persoonlijke interactie. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waarin werkstress en een gebrek aan verbinding elkaar voeden.

En wat is dan de oplossing? Ga in gesprek, heerlijke schurende gesprekken

Het is tijd voor verandering. Hybride werken is niet gelijk aan vrijheid en blijheid en doe maar wat. Het gaat niet op IK versus WIJ. Werkgevers en werknemers moeten samenwerken om de werkstress te verminderen en tegelijkertijd ruimte te creëren voor echte verbinding. Dit omvat duidelijke richtlijnen voor werktijden, het aanmoedigen van digitale pauzes en het bevorderen van menselijke interactie, zelfs in de wereld van hybride werken. Ik noem het ook wel de echte schurende gesprekken aangaan.

De weg voorwaarts: werkstress verminderen en verbinding herstellen

De Week van Werkstress herinnert ons eraan dat we in een wereld van digitale overbelasting en hybride werken niet mogen vergeten wat er echt toe doet: onze gezondheid en de menselijke verbinding. Het is tijd om een gezond evenwicht te herstellen, waarin technologie ons ondersteunt in plaats van ons beheerst. Werkstress en een gebrek aan verbinding mogen niet langer de prijs zijn die we betalen voor onze digitale vooruitgang. De verandering begint nu. Heb je inspiratie nodig, kijk dan op de website van de week van de werkstress voor tools en/of events.

Er zijn nog een paar plekken vrij voor het grote OVAL Week van de werkstress event op 15 november 2023 waar o.a. minister Karien van Gennip ook aan deelneemt, met als spetterende dagvooritter Thijs Launspach.

Annemie Webers

directeur Career & Live

voorzitter Community Mentale Gezondheid OVAL