Blog van Career & Live
zondag 9 oktober 2022

Werkdruk maakt meer kapot dan je lief is!

Net zoals de prijzen maandelijks stijgen, lijkt het wel of de werkdruk ook blijft stijgen bij veel organisaties. De echte aanpak van dit veelkoppige monster, zoals werkdruk werd aangeduid door Guido Welter tijdens de meeste recente zeer inspirerende NPDI bijeenkomst over werkdruk maandag 3 oktober 2022, blijft voor mijn gevoel echter veelal hangen op individueel niveau of een paar pleisters plakken op organisatie niveau. Het moet echt op IGLO niveau worden aangepakt, dat monster.

Individu
Groep
Leiding
Organisatie
We weten inmiddels echt dat met een goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress werknemers en organisaties productiever en creatiever zijn en beter samenwerken. Een organisatie met mensen met de juiste focus in een richtinggevende (inspirerende) omgeving zorgt voor succes. Dit zorgt voor betere resultaten, want mensen vormen de kern van de organisatie. Tijd voor actie, het is 1 voor 12. De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning, organisaties staan onder hoogspanning (de achterdeur goed bewaken is essentieel i.p.v. heel hard je best doen om via de voordeur de vacatures op te vullen) en mensen staan onder hoogspanning.

Gedeeld probleem dat vraagt om een gezamenlijke oplossing van individu en organisatie

Wat is werkdruk wel en wat is het niet? Er zijn enorm veel definities en nog meer modellen. Overigens vind ik dat “privé druk en of vrijetijdsdruk” ook aandacht behoeft in deze context, je hebt als werkend mens ook privé  leven, alles wat je positief of negatief meeneemt van je privé leven speelt een rol bij werkdruk. Hylco Nijp gaf een inspirerende presentatie van een integraal psychologisch perspectief op werkdruk, gebaseerd op bundeling van prominente wetenschappelijke modellen: het Inspannings – balans model, zijn artikel hierover verscheen onlangs in Gedrag & Organisatie. Volgens dit perspectief ontstaat “werkdruk wanneer de werkinspanning uit balans is met de persoonlijke opbrengst en/of ruimte voor ontspanning”. Deze onvoordelige situatie leidt tot ‘zelfbelemmering’ en verlies aan sociale verbinding. Dit resulteert in stress, onvrede en/of vermoeidheid en vormt aanleiding tot werkdrukklachten. Het ‘inspanningsbalansmodel’ geeft vijf richtlijnen voor een integrale aanpak van werkdruk:
(1)  Reduceer werkinspanning
(2)  Vergroot ontspanning buiten en binnen werk
(3)  Behoud of vergroot persoonlijke opbrengst uit het werk
(4)  Investeer in jezelf / in de medewerker: versterk welbevinden, vaardigheden en motivatie
(5)  Investeer in verbinding, zodat mensen elkaar versterken

Hij eindige zijn presentatie met de volgende stelling waar ik me helemaal in kan vinden: Werkdruk is een gedeeld probleem en vraagt om een gezamenlijke oplossing van individu én organisatie.

Maartje Bakhuys Roozenboom gaf een verhelderende toelichting over de werkdrukwegwijzer van TNO, een aanpak op organisatie niveau waar wij bij Career & Live al jaren mee werken. Wij zijn ook een van de gecertificeerde organisaties van het technologie Cluster Werkdruk TNO. Het model is uiterst effectief. Gekoppeld aan het model van Hylco Nijp is een prachtige aanpak om de IGLO echt aan te pakken en aan de gang te gaan. Want dat werkdruk echt meer kapot maakt dan je kei is, liet Maartje nog even zien met enkele cijfers:
  • 17,3% van de werknemers ervaart burn-outklachten
  • medewerker met burn-out verzuimt gemiddeld313 kalenderdagen
  • kosten van werkgerelateerde stress: 3.2 miljard euro per jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooie aanvulling stond onlangs in een artikel in De Tijd van Freek Evers lichten burn-out experts Evangelia Demerouti en  toe welke invloed werkgevers hebben op burn-outs. Zij menen dat bewustwording van een bedrijf over de arbeidsprocessen en de belasting van deze processen de sleutel is om vinger aan de pols te houden, om vanuit hier de dialoog met je medewerkers te blijven voeren. “De oorzaak van burn-outs ligt voor 70 procent bij de organisatie waar mensen werken, de overige 30 procent ligt bij het individu, geven zij aan.

Denk niet dat doen we maar niet want “wat je aandacht groeit”, maar denk vanuit de gedachte “wat je verwaarloost gaat woekeren”

Je kunt volgens mij het onderwerp werkdruk en werkstress nooit negeren. Helemaal niet nu! Pak de koe bij de horens en ga echt met elkaar in gesprek, vanuit de IGLO gedachte. Bij het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid zijn we gestart met het innovatielab Werkdruk (Guide Welter, Hylco Nijp, Wilma Wouters, ikzelf en binnenkort met 2 of 3 nieuwe experts). Wil je meer weten over de aanpak van werkdruk, een inspiratie sessie, workshop of uitgebreide training, laat het dan weten via mail

Kortom pak de koe bij de horens, hak de kop of van dit veelkoppig monster en gebruik IGLO. Werkdruk kunnen en mogen we niet wegzetten als een individueel probleem van een werknemer. Laat het niet verder woekeren. Immers met een goed gedoseerde werkdruk en gezonde werkstress zijn werknemers en organisaties productiever en creatiever en kunnen mensen beter samenwerken, helemaal nu we hybride werken

Annemie Webers

directeur Career & Live, werkdruk expert