Blog van Career & Live
vrijdag 14 februari 2020

Waarom een dialoog voeren zo waardevol is!

In mijn leven doe ik eigenlijk niets anders dan de dialoog op gang brengen en begeleiden. Tussen teamleden bij organisaties als trainer, als coach met een cliënt, als adviseur over werkdruk, met mijn kinderen en partner maar ook met collega’s en vrienden. En ik zie elke dag weer hoeveel dat oplevert. Ik hoor je denken, maar wat levert het dan op? Dat wil ik concreet voor je maken.

Wat levert een dialoog op?

  • Door een dialoog te voeren zijn we in staat om in ons hoofd een ‘verhaal’ te maken van hetgeen we waarnemen en ervaren in de buitenwereld. We interpreteren, geven waarde en gewicht, prioriteren, ordenen en selecteren. Door deze nieuwe betekenisgeving en rangschikking, zijn we in staat om ervaringen en informatie te verwerken. Dit maakt dat we complexe zaken kunnen leren begrijpen.
  • Door actief en empathisch te luisteren, naar onze eigen woorden en naar die van anderen en hierop te reflecteren, bereiken we een dieper niveau van luisteren: we luisteren niet meer oppervlakkig, maar generatief: er ontstaat ruimte waarin nieuwe ideeën ontstaan. Dit luisteren stelt ons in staat om innovatief te denken.
  • En teams die regelmatig dialogen voeren ontwikkelen respect, waardering en een diep vertrouwen.
  • We krijgen informatie die we zonder dialoog niet zouden hebben, op basis waarvan we kwalitatieve besluiten kunnen nemen.

Naast dit hele rijtje aan opbrengsten is het wel de kunst om precies goed te doseren. Want te veel dialoog zorgt ervoor dat je niet tot actie overgaat, te weinig dialoog daarentegen zorgt voor te weinig gedeelde verantwoordelijkheid maar precies genoeg dialoog zorgt voor echt begrijpen wat de ander bedoelt, nieuwsgierigheid en leergierigheid maar ook elkaars normen en waarden verkennen.

Van “Niet lullen maar poetsen” naar “ Eerst lullen dan poetsen”

Een uitspraak die vaak wordt gebruikt, niks mis mee maar niet als die uitspraak wordt gebruikt als reden om niet het gesprek/de dialoog aan te gaan. Het lijkt soms spannend om te praten over zaken als werkdruk en werk/privé balans want wat komt eruit? En toch zeggen tal van onderzoeken en wijst de praktijk uit, dat juist de dialoog voeren zorgt voor vooruitgang.

Maar hoe voer je de dialoog? Hier 5 tips;

  1. Maak tijd voor de dialoog;
  2. Zorgt voor veiligheid! (mensen praten niet als er geen veiligheid is)
  3. Kader het onderwerp met een stuk theorie en ga vervolgens met elkaar in gesprek;
  4. Maak de groepjes niet te groot; max 6 mensen per groep; (echt luisteren is moeilijk en zeker als je lang moet luisteren dus maak het behapbaar voor iedereen)
  5. Zorg voor opvolging; wat doen jullie met de dialoog, hoe gaan jullie verder?

Je merkt vanzelf hoe krachtig de dialoog is maar ook dat het normaler wordt om weer in verbinding te gaan door gewoon het gesprek te voeren. Het doorbreekt wellicht taboes, zorgt dat mensen elkaar makkelijker vinden of de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt groter.

What if I fall ? Oh, my darling, but what if you fly?

Wil je ook eens proberen met jouw team of organisatie de dialoog aan te gaan over bijvoorbeeld werkdruk of werk/privé plezier? Of heb je inspiratie of tips nodig, wij denken graag mee.

Jenny Badreddine
Partner Career & Live

Trainer, teamcoach en werkdruk specialist