Blog van Career & Live
zondag 3 maart 2024

Ga jij elke dag fluitend naar je werk en zingend weer naar huis?

Een nieuw begin: Loopbaanadvies voor een fluitende toekomst

Heerlijk dat de dagen weer langer worden en het zonnetje weer vaker schijnt. De lente symboliseert vernieuwing en groei, niet alleen in de natuur maar ook in ons professionele leven. Het is een tijd van nieuwe kansen en frisse starts. Terwijl de bloemen beginnen te bloeien en de dagen langer worden, is het ook een uitgelezen moment om na te denken over je loopbaan en hoe je ervoor kunt zorgen dat je niet alleen vandaag, maar ook over vijf jaar, nog steeds fluitend naar je werk gaat en zingend naar huis komt. Hier zijn enkele inspirerende adviezen om in actie te komen en je carrière een echte lenteboost te geven.

Reflecteer op je waarden en passies
Begin met een introspectie: wat drijft je echt? Jouw waarden en passies zijn de kern van wie je bent. Als je werk in lijn is met wat je belangrijk vindt en waar je van houdt, zul je natuurlijkerwijs meer voldoening en plezier in je werk ervaren. Neem de tijd om te evalueren of je huidige baan nog steeds past bij je persoonlijke waarden en passies. Zo niet, dan is het misschien tijd voor een verandering, welke andere mogelijkheden zijn er nog meer bij je huidige werkgever bijvoorbeeld?

Stel doelen voor de lange(re) termijn
Waar zie je jezelf over vijf jaar? Het stellen van langetermijndoelen is cruciaal voor loopbaansucces. Deze doelen geven richting en helpen je om gefocust te blijven. Ze kunnen ook dienen als een bron van motivatie, vooral op dagen dat je je minder geïnspireerd voelt. Zorg ervoor dat je doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART).

Blijf leren en groeien
De wereld verandert snel, en levenslang leren is essentieel om relevant te blijven in je vakgebied. Zoek naar mogelijkheden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bestaande te verdiepen. Dit kan door het volgen van cursussen, het bijwonen van workshops, of zelfs door een mentor te zoeken die je kan begeleiden. Een investering in jezelf is de beste investering die je kunt doen.

Netwerk actief
Je netwerk (ook intern) kan een waardevolle bron van kansen, advies en steun zijn. Actief netwerken betekent niet alleen nieuwe connecties maken, maar ook bestaande relaties onderhouden. Wees oprecht geïnteresseerd in anderen en kijk hoe je waarde kunt toevoegen aan hun leven. Je weet nooit welke deur een connectie voor je kan openen.

Zorg goed voor jezelf
Last but not least, vergeet niet om goed voor jezelf te zorgen. Een gezonde balans tussen werk en privéleven is essentieel voor langetermijnsucces en geluk. Dit betekent tijd maken voor hobby’s, familie en vrienden, en zorgen voor je fysieke en mentale gezondheid. Als je goed voor jezelf zorgt, heb je meer energie en enthousiasme om in je carrière te steken.

Een laatste, maar zeker niet te verwaarlozen advies is het investeren in een professioneel loopbaantraject. Een loopbaantraject kan je helpen om diepgaand inzicht te krijgen in je carrièremogelijkheden, sterke punten, en hoe je jouw doelen kunt bereiken. Het biedt ook de kans om persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen en uit te voeren met de begeleiding van een ervaren loopbaancoach. Maar hoe financier je zo’n traject? Hier zijn enkele concrete tips en mogelijkheden om de financiering van een loopbaantraject via je werkgever of gerelateerde regelingen te realiseren:

1. Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of Individueel Ontwikkelbudget
Wat het is: Veel organisaties bieden een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of een individueel ontwikkelbudget aan. Dit is een budget dat specifiek is toegewezen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers.
Hoe het te gebruiken: Bespreek met je leidinggevende of HR-afdeling de mogelijkheid om dit budget te gebruiken voor een loopbaantraject. Bereid een voorstel voor waarin je uitlegt hoe het traject bijdraagt aan jouw professionele groei en de doelen van de organisatie.

2. Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Voorzieningen
Wat het is: Sommige CAO’s bevatten specifieke afspraken over budgetten voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers.
Hoe het te gebruiken: Controleer je CAO op bepalingen omtrent opleiding en ontwikkeling. Deze voorzieningen kunnen vaak gebruikt worden voor loopbaanontwikkelingstrajecten. Neem contact op met je vakbond of HR-afdeling voor meer informatie over hoe je aanspraak kunt maken op deze middelen.

3. Sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Wat het is: Bepaalde sectoren hebben speciale opleidings- en ontwikkelingsfondsen opgericht om werknemers te ondersteunen in hun professionele groei. Deze fondsen worden vaak gefinancierd door werkgeversbijdragen.
Hoe het te gebruiken: Onderzoek of jouw sector een dergelijk fonds heeft en welke voorwaarden er gelden voor financiering. Je kunt deze informatie vinden op de website van het fonds of door contact op te nemen met de organisatie die het fonds beheert.

4. Leerrekening of Studiebudget
Wat het is: Sommige organisaties bieden een leerrekening of een vast studiebudget aan hun werknemers. Dit is een budget dat kan worden ingezet voor verschillende vormen van professionele ontwikkeling, waaronder loopbaantrajecten.
Hoe het te gebruiken: Informeer bij je HR-afdeling naar de mogelijkheden van een leerrekening of studiebudget. Maak duidelijk hoe een loopbaantraject je kan helpen om beter te presteren in je huidige rol of je voor te bereiden op toekomstige kansen binnen de organisatie.

5. Onderhandeling tijdens functioneringsgesprekken
Wat het is: Tijdens functionerings- of beoordelingsgesprekken heb je de mogelijkheid om je loopbaanambities en -behoeften te bespreken.
Hoe het te gebruiken: Bereid een goed onderbouwd argument voor waarom een loopbaantraject waardevol zou zijn voor jou en voor de organisatie. Benadruk hoe het traject kan bijdragen aan het behalen van persoonlijke en bedrijfsdoelen.

Plant het zaadje nu, in de lente! Concrete stappen voor actie:

Doe vooronderzoek: Verzamel informatie over de beschikbare middelen binnen je organisatie en sector.
Bereid een Voorstel voor: Ontwikkel een duidelijk plan waarin je uitlegt hoe het loopbaantraject jou en de organisatie ten goede komt.
Plan een gesprek: Vraag een gesprek aan met je leidinggevende of HR-afdeling om je voorstel te bespreken.
Wees duidelijk over de voordelen: Leg uit hoe jouw ontwikkeling kan bijdragen aan de doelstellingen van het bedrijf, zoals het verbeteren van prestaties, het verhogen van medewerkerstevredenheid, of het

Zo blijf je ook in de toekomst fluitend naar je werk en zingend naar huis gaan

Het pad naar een fluitende toekomst begint met de eerste stap. Laat deze lente het seizoen zijn waarin je die stap zet. Reflecteer, plan, leer, netwerk, en zorg goed voor jezelf. Zo kun je ervoor zorgen dat je niet alleen vandaag, maar ook over vijf jaar, nog steeds met plezier naar je werk gaat. Laat deze lente het begin zijn van een bloeiende en vervullende loopbaan.Investeer in een loopbaantraject: een slimme zet voor duurzame groei. Soms lijkt het een sprong in het diepe, maar altijd in het kikkerbadje bijven zwemmen- is dat op termijn uitdagend? Wil je meer weten of een keer sparren, aarzel dan niet om mij te bellen of mailen.
Overigens geven we ook wekelijks een inspirerende incompany workshops: Fluitend naar je werk en zingend weer naar huis.

 

Annemie Webers

Noloc gecertificeerd loopbaancoach en directeur van Career & Live BV