Christien Kuiper
12 mrt

Christien Kuiper

Christien Kuiper (’66) woont in Hilversum en is moeder van twee studerende kinderen.
Zij heeft een passie voor het vak (team)coachen en trainen en een uitgesproken visie

“Bij individuele-, team- en organisatieverandering ervaar ik dat in de huidige praktijk het personeel vaak wordt gezien als een te veranderen object in plaats van de drager van de verandering. Het gevolg is dalende motivatie, een verhoogd ziekteverzuim en weerstand. Als coach en trainer ga ik juist uit van de dynamiek tussen de (formele) organisatie, de denk- en daadkracht van medewerkers, de onderliggende waarden en de noodzakelijke gedragsverandering. Mijn professionele basisprincipe is de waarderende benadering (Appreciative Inquiry), waarbij de verandering, op organisatie, team en individueel niveau, alleen ingang gezet kan worden als er samengewerkt wordt met alle betrokkenen, zowel leidinggevenden als medewerkers”.

Als coach en trainer heeft zij overtuigingskracht, is zij doortastend en een doorzetter. Zij beschikt over ruime mensenkennis, organisatiesensitiviteit, communicatieve vaardigheden en zelfvertrouwen. Als netwerker pur sang, weet zij mensen op verschillende niveaus aan te spreken, zowel sociaal als inhoudelijk. Haar werkhouding is enthousiast, gedreven, nuchter en resultaat- en oplossingsgericht. Kwaliteit en persoonlijke ontwikkeling heeft zij hoog in het vaandel staan, zij hecht veel waarde aan een leven lang leren en ontwikkelen. Samenwerken en kennisdelen zijn voor haar een tweede natuur.

Door haar opdrachtgevers wordt zij getypeerd als iemand die gedreven, open, enthousiast en positief is, met een goed gevoel voor mensen, een flinke dosis lef en gedegen theoretische kennis. Als coach en trainer zet zij haar empathisch, sterk waarnemend vermogen, helderheid in communicatie en oplossingsgerichte houding in om met de organisatie, het team of de cliënt tot gewenst resultaat te komen.

Haar motto is: Wie doet wat hij altijd gedaan heeft, zal krijgen wat hij altijd kreeg.

Ze is te bereiken via c.kuiper@careerandlive.nl